Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı1. EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI
Eğitimde materyal kullanımı neden önemlidir?
Hepimizin bildiği gibi geleneksel eğitim öğretmen merkezlidir. Öğretmen anlatır, öğrenci anlar (en azından anlamış gibi yapar).
Öğretmen aynı anda çok sayıda kişiye bilgi aktarmaya çalışır.
Belki çoğu zaman öğretici ile öğrenen farklı şeyler algıladılar.
Eğiticiler, öğrencilere neyi nasıl anlatacağım diye hep düşünüp durdular
Çoğunlukla sözlü anlatımla yetinilirdi
Yalnızca sözlü anlatımlarda
alıcının dikkati kısa sürede dağılır
Bazen soru-cevap tekniği kullanılır. Ancak öğrenenlerin dikkatini çekmek ve aktarılmak istenenin hedefe ulaşmasını sağlamak için bunlar yeterli olmadığından materyaller kullanılmaya başlanmıştır ki eğitimde verimliliğe katkısı büyük olmuştur
2. MATERYALLER NEDEN KULLANILIR?
Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar.
Öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olur.
Dikkat çekerler.
Hatırlamayı kolaylaştırırlar.
3. EĞİTİMDE SUNU VE POWERPOİNT KULLANIMI
Eğitimde kullanılan birçok materyal çeşidi vardır. Bunların içinde belki de günümüzde en yaygın ve etkili olan, aynı zamanda sadece derslerde değil her türlü alanda başvurulan yöntem sunular ve bunlardan biri olan powerpoint programı ile hazırlanmış slayt gösterileridir.
Derse / konuya karşı ilginin uyanması ve sürdürülmesi anlamındaki güdülemeyi dersin başlarında yapmak önemlidir. Bunun için de powerpoint kullanımı oldukça büyük bir kolaylık sağlar.

4. POWERPOİNT KULLANIMININ GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR
Farklı zamanlarda birbiriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlar.
Tekrar kullanılabilirler.
İçeriği basitleştirir.
Yeni konuları tanıtmak, ön bilgileri vermek ve ilgi uyandırmak için kullanılırlar.
Sürecin aşamalar halinde öğretilmesine yardımcı olurlar.
Küçük ve büyük grup eğitimleri için kullanılırlar.
Kolaylıkla taşınır ve saklanırlar.
Çoğaltılabilir ve güncellenebilirler.
Detaylandırılacak ana noktalarla ilgili basit ifadeler yansıtılabilir.
Yansıtma süresi öğrencilerin algılama hızına ve uygulanan öğretim yöntemine göre ayarlanabilir.
KAYNAK

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı için “0 yorum” bulunmaktadır.