İnternet kumarı ve pornografi: Toplumsal yozlaşmanın iki önemli örneğiİnternet günümüz toplumunun en büyük icadı olarak kabul edilmektedir. Sunduğu fırsatlar, yaşamı kolaylaştıran olgular İnternetin önemini her geçen zaman daha çok artırmıştır. Bu fırsatlar ve faydaların yanında internet kullanımının getirdiği riskler ve olumsuzluklar da aynı hızla artmıştır. Özellikle okul çağındaki çocuklar ve gençler için İnternet kullanımı bir tehdit oluşturmaktadır.
King(1999) interneti bir “anarşi” olarak tanımlamıştır. Aslında ilk düşünüldüğünde “anarşi” kelimesi ile İnternet arasında hemen bir ilişki kurmak zor görünmektedir. Ancak, İnternet’e kim sahip? İnternet’i kim kontrol ediyor? İnternet’i kullanan kişi ne yapıyor? Hangi ülkenin hukuksal ve siyasi bir İnternet kullanım politikası tam olarak var? soruları akla geldiğinde İnternet kullanımının kendi içinde bir “anarşi” oluşturduğunu söylemek çok zor olmamaktadır.
Günümüz dünyasında illegal olarak faaliyet gösteren ve kumar ve pornografi içerikli internet sitelerinin sayısı tam olarak bilinmemektedir. Durumun daha vahim tarafı, bu içeriklerle yüz yüze gelen insanların sayısı gün geçtikçe artmakta ve oluşturulmaya çalışılan kontrol mekanizmaları ise çok az ve yetersiz seviyede kalmaktadır. Ülkemizde de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı altında 5651 sayılı yasanın 8. Maddesine göre faaliyete geçmiş olan http://www.ihbarweb.org.tr/  vb. çalışmalar daha çok artırılmalı ve İnternet kullanımına norm getirme çabaları daha çok desteklenmelidir.
İnternet kumarı
Normal insan anarşist insandır. Canı ne isterse onu yapmak ister. Komşusunun yönetilmesini isteyebilir. Ama kendisinin yönetilmesini asla istemez. Devlet görevlilerinden ve polislerden ölesiye korkar.
George Bernard Show
Amerika Birleşik Devletlerinde 1000’e yakın web sitesi gerçek parayla ve kredi kartlarıyla oynanan çevrimiçi kumar hizmeti vermektedir. İşin ilginç tarafı bu hizmetlerin çoğu illegal olarak verilmekte, dünyanın herhangi bir ucundaki birey bu hizmetlere İnternet aracığıyla kolay şekilde ulaşabilmektedir. Çevrimiçi kumar hizmeti sunan İnternet üzerindeki serverların birçoğu fiziksel olarak kanunla getirilmiş yaptırımların dışında kalmaktadır. İnternet kumarının tamamen yasaklanması konusu ise birçok defa gündeme gelmiş, bunun ise teknik olarak mümkün olmayacağı anlaşılmıştır. “Kendi ailesinden kredi kartı çalan çocukların İnternet’te kumar oynaması, ailesi eve gelmeden evdeki bilgisayardan İnternet kumarı oynayan ve daha sonra borçtan dolayı evin terk edilmesi, İnternet kumarının birçok çocuk ve yetişkin için bir oyun olarak algılanması, kumar oynamak için evden çıkmak zorunda olunmaması vb.” konular İnternet kumarının sebep olduğu psikolojik ve ruhsal yıkıntılarından sadece birkaçını gözler önüne sermektedir.

İnternet kumarı için gerekli olan tek şey geçerli bir kredi kartının olmasıdır. Özellikle yasal olan kumarhanelere çocuk ve gençlerin alınmaması, İnternet kumarını daha cazip hale getirmekte ve İnternet üzerinden indirilen kumar programları yardımıyla kumar oynama merakı çocuklar ve gençler arasında hızla yayılmaktadır. Çevrimiçi kumar sitelerinin reklamları internet’te girilen her yerde boy göstermekte, bu sitelere girilmesi için bir “tık”lama yeterli olmaktadır. Popüler arama motorlarında kullanılan “kumar”, “onlinekumar”, “casino”, “bahis”, “sanalkumar” vb. anahtar kelimeleri kullanılarak çok kolay şekilde ulaşılan İnternet kumar sitelerine üyelik için bir email adresi vermek yeterli olmakta, bu sitelerde kumarda nasıl kazanılacağı vb. bilgiler ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır.
İnternet kumar sitelerinin sunduğu deneyim ve özenti en yüksek seviyede tutulmaktadır. İleri teknoloji ile hazırlanan grafik ve ses öğeleri bireyi hemen kendi içine çekmekte, kullanımındaki kolaylık ve rahatlık gerçeğe çok yakın yapılmış materyalle birleşince klasik olarak oynan kumardan farklı bir ortam oluşmamaktadır. İnternet kumarının en “dehşet veren” yönü, internet kumarı oynayan kişinin bu işi ne kadar ve hangi sıklıkla yaptığının ve arkadaşlarının ve ailesinin de bu olayı ne kadar süredir bilmediğinin getirdiği davranışsal problemlerdir. 
İnternet kumarının yasal ya da yasal olmayan yönü hala tam olarak cevaplanmamış bir sorudur. İnternet kumarının getirdiği bağımlılık ve bireyde oluşturduğu zihinsel ve psikolojik problemler ise artık herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçektir. İnternet teknolojisinin sağladığı faydalar ile İnternet’in ortaya koyduğu “anarşik” yön arasında kesin ve belirgin bir çizginin konulması çocuklarımızı İnternet’in barındırdığı potansiyel risklerden daha iyi koruyacaktır.
İnternet pornografisi
Literatür çoğunlukla çocuk sahibi olma konusunda değil seks konusunda konuşur; gerçek yaşam ise konuşulanın tam aksidir.
David Lodge
Pornografi çok tartışılan bir konudur. Bazı insanlar pornografiyi kendilerine özel erotik cinsel yaşamlarına ek bir olgu olarak görürken, diğer kesim ise pornografiyi kadına yapılmış bir ahlaksızlık ve hiçbir sosyal değeri olmayan bir kavram olarak ortaya koymaktadırlar. Her iki görüşte mevcut şekilde günümüzde devam ededursun, asıl olan konu pornografinin artık İnternet aracılığı ile çok hızlı ve büyük bir şekilde geliştiği ve dükkânlarda olmayan içerik ve yoğunluğun artık İnternet ortamında var olduğu gerçeğidir. Toplumu bekleyen asıl tehlike İnternet pornografisinin önü alınmayacak şekilde geliştiği, ve bu gelişime paralel olarak pornografik içeriklerin “ulaşım”, “ekonomik”, “gizlilik” yönünden çok büyük problemler oluşturduğudur. Diğer bir değişle, uygunsuz içeriklere çok kısa ve kolay şekilde ulaşılmakta, bunu yaparken çoğu zaman içeriklere ulaşmak için herhangi bir bedel ödenmemekte ve bu iş çoğu zaman başkasının haberi olmadan ve özellikle çocuklar yönünden aileden gizli şekildeyapılmaktadır. 
Pornografik içerikli İnternet sitelerinin sayısının sayılamayacak kadar çok olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu hizmeti veren İnternet sitelerinin çoğu farklı şekillerde isimler barındırmakta, bu çoğu zaman kullanıcıyı yanıltmakta ve esas içerik ise “çocuk pornografisi” ya da “hayvan pornografisi” vb. şekilde daha vahim sonuçlara yol açmaktadır. Çocuk pornografisi dünyadaki tüm ülkelerde yasal olarak suçtur. Suç olması, pornografik içerikli tüm İnternet sitelerinin düzenli şekilde kontrol ediliyor anlamına gelmemektedir. İnternet’e bağlantısı olan herhangi bir birey herhangi bir kontrol ya da kısıtlama olmadan pornografik içerikli sitelerin birçoğunu ücretsiz olarak ziyaret edebilmektedir.
Çevrimiçi internet pornografisinin en yeni akımlarından birisi “amatör pornografidir”. Bireyler kendi bireysel fotoğraflarını ve videolarını çekmekte, programlar yardımıyla düzenlemekte ve İnternet aracılığıyla yayınlamaktadır. Yayınlanan bu fotoğraf ve videolara tüm dünyada herhangi bir engel olmadan ulaşılabilmektedir. Aslında, bu yeni akım ile ortaya çıkmaya başlayan şey pornografinin bir meşru zemine oturtulma çabalarının daha ön plana çıktığıdır.  Ancak unutulmaması gereken nokta, internet pornografisi için kullanılan grupların ve forumların hemen hemen hepsinin denetimsiz olduğu ve yasal olmadığı gerçeğidir. Bu açıdan, özellikle bu forum ya da sitelerin içerdiği tehlike hem psikolojik hem de bağımlılık yönünden çocuklar ve gençler için çok vahim düzeylere ulaşmaktadır. 
İnternet pornografisi ile sunulmaya çalışılan olgu, geleneksel olarak görülmesi imkansız ya da ulaşılması çok zor resim ve videolara internet aracılığı ile çok hızlı şekilde ulaşılması ve bunu yaparken de yazılı materyaller için geçerli olan telif hakları da göz ardı edilmesidir. İnternet pornografisinin oluşturduğu diğer bir tehlike de özellikler gençler ve çocuklar için büyük problem oluşturan cinsel sapıklık ve bağımlılıktır. Bireyin öbür boyunca yüz yüze gelmeyeceği içeriği bir tıklamayla ulaşması kontrol edilemez psikolojik problemlere neden olmakta ve çoğu zaman da tedavi edilememektedir. 
Günümüz tüketim toplumunda, İnternet pornografisi ile mücadelede en iyi yöntem geliştirilen yazılım programları ve filtreleme araçlarıdır. Bu tür yazılım programları ve filtreleme araçları birçok ülkede internet hizmeti veren kurumlar tarafından ücretsiz olarak sağlanmakta ve her bir bilgisayara kurularak uygunsuz içerikleri sağlayan web sitelerinin görüntülenmesi engellenmektedir. 
Sonuç
İnternet kumarı ve pornografisine olan erişim düşünüldüğünde günümüz İnternet kullanımının yeni bir döneme girdiğini söylemek zor değildir. Bu yeni dönem içinde, İnternet bağlantısı bulunan her ev potansiyel bir kumarhane ya da porno dergileri satan bir dükkân konumuna gelmiştir. Bu gelişmeler günümüzde kabul görmeye çoktan başlamıştır. Gelecek nesiller kendilerini her türlü bilgi kaynağına daha hızlı ve kolay bir şekilde erişebilecek bir ortamda bulacaklardır. Bu gelişme, her bir bireyin çok küçük yaşlardan itibaren genelde teknoloji özelde ise internet kullanımı konusunda eğitilmesini, bilinçlendirilmesini ve gelebilecek muhtemel zararlardan korunmasını gerektirecektir.  Diğer türlü, bireysel olarak başlayan sosyal ve psikolojik problemlerin toplumu sarması kaçınılmazdır. 
Kaynakça
CNN financial network online news bites. Justice Calls Online Gambling Bill Unenforceable. (2008 June 19). ET Cable News Network, Inc. Online document: http://www.cnnfn.com/digitaljam/newsbytes/113522.html#top
King, S. A.(1999) .Internet Gambling and Pornography: Illustrative Examples of the Psychological Consequences of Communication Anarchy. CyberPsychology & Behavior2(3),  175-193.

İnternet kumarı ve pornografi: Toplumsal yozlaşmanın iki önemli örneği için “0 yorum” bulunmaktadır.