C++ DöngülerC++ Döngüler
Döngüler programda, bir bölümün istege uygun olarak tekrar edilmesini sağlar.  Tekrarlar bir koşula bağlı olarak sonlandırılır.
for
while
do
döngüleri mevcuttur.
FOR DÖNGÜSÜ
For döngüsü, programın bir parçasını sabit sayıda çalıştırır. For döngüsünde genellikle, önceden kodun ne kadar tekrar edileceği bilinmektedir.
// FOR döngüsüne örnek
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int j; //sayac tanımlanır
for(j=0; j<101; j++) // döngü 0 dan  100’e kadar,
cout << j << “ ”; //j ekrana getirilir
cout << endl;
return 0;
}
// faktöryel hesaplamak için for döngüsü kullanımı
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int sayi;
long faktoriyel=1;
cout << “Sayı gir  : ”; cin >> sayi; //sayıyı gir
for(int j=sayi; j>0; j–)
faktoriyel *= j; //sayi, sayi-1, …, 2, 1
cout << “Faktöriyel  ” << fakt <<“ dır”<< endl;
return 0;
}
FOR Dögüsünün Örnek Kullanımları
for (k=1;k<50; k+=2)
for (k=5;k<=n; k++)
for (x=50;x>10;x–)
for ( ;x<10;x++) /* başlangıç değeri daha önce atanmış olmalı */
for (x=2;x<n; ) /* x döngü sayacı döngü içinde değiştirilmeli */
WHILE DÖNGÜSÜ
For döngüsü bir işi belli bir sayıda tekrarlamaya yarar. while döngüsü ise döngüye girmeden ne kadar tekrarlamanın yapılacağı bilinmez.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n = 99; // n in ilk değeri sıfır olmamalı
while( n != 0 ) // n sıfır olana kadar döngü tekrar lanır
cin >> n; // klavyeden girilen değeri  n’ e ata
cout << endl;
return 0;
}
// sayının küpü
#include <iostream>
#include <iomanip> // setw  manipülatörü için
using namespace std;
int main()
{
int kup=1; //kup 1
int sayi=1; //sayı 1 ata
while( kup<500 ) //kup 500den buyuk oluncaya kadar tekrarlar
{
cout << setw(2) << sayi; //sayıyı yazdır
cout << setw(4) << kup<< endl; //kup’ü yazdır
++sayi; //sayıyı artır
kup = sayi*sayi*sayi; //küpü hesapla
}
cout << endl;
return 0;
}
DO … WHILE Döngüsü
“do … while” döngüsü diğer döngüler gibi aynı işlemleri birçok kez tekrarlamak için kullanılır. Farklı olarak, bu döngüde koşul sınaması yapılmadan çevrime girilir ve işlem kümesi en az bir kere işletilir. Bu deyim yapısında da koşul sağlandığı sürece çevrim tekrarlanır.
Koşul tek bir karşılaştırmadan oluşabileceği gibi birden çok koşulun mantıksal operatörler ile birleştirilmesi ile de oluşturulabilir.
// do while döngüsü
include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
long sayi, kare; char secim;
do // do döngüsü başlar
{
cout << “Bir Sayı Gir ”; cin >> sayi;
kare = sayi*sayi;
cout << “Girdiğiniz Sayının Karesi :  ”<<kare<<endl;
cout << “n Başka işlem yapılacak mı? (e/h): ”;
cin >> secim;
} while( secim != ‘h’ ); //döngü testi
return 0;

C++ Döngüler için “0 yorum” bulunmaktadır.