TextBox’ın ÖzellikleriText Özelliği: textBox’ta bulunan metinle ilgili işlemlerde kullanılır.
Örnek:
private void labelYaz_Click(object sender, EventArgs e)

{

label1.Text=textBox1.Text ;

}
Label’e yaz butonuna tıklandığı zaman aşağıdaki görüntü elde edilir.
Clear Özelliği: textBox’ı temizlemek için kullanılır.
Örnek:
private void temizle_Click(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.Clear();

}
veya
private void temizle_Click(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.Text = "";

}
Temizle butonuna tıklandığı zaman aşağıdaki görüntü elde edilir.
backcolor Özelliği: textBox’ın arkaplan rengi ile ilgili işlemler yapılır.
Örnek:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.BackColor = Color.Red;

//Daha fazla bilgi için : www.gorselprogramlama.com

}
Formu çalıştırdığımızda zaman aşağıdaki görüntü elde edilir.
Enabled Özelliği: textBox’ın aktif veya pasif yapar.true ise aktif , false ise pasiftir.
Örnek:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.Enabled=false ;

} //Daha fazla bilgi için : www.gorselprogramlama.com
Formu çalıştırdığımızda  aşağıdaki görüntü elde edilir.
visible Özelliği: textBox’ın görünmezliği ilgili işlemler yapılır.true ise görünür,false ise görünmez.
Örnek:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.Visible =false ;

}
Formu çalıştırdığımızda  formdaki textbox’ın kaybolduğunu görürüz.
forecolor Özelliği: textBox’ın yazı rengi ile ilgili işlemler yapılır.
Örnek:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.ForeColor = Color.Red;

}
Formu çalıştırdığımızda aşağıdaki görüntü elde edilir.
MaxLength Özelliği: textBox’a maksimum kaç karakter girileceğini belirler.
Örnek:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.MaxLength = 10;

}
Formu çalıştırdığımızda  aşağıdaki görüntü elde edilir.
PasswordChar Özelliği: textbox’ın belirli bir karakterle yazılmasını sağlar.Şifre girişlerinde kullanılır.Mesela şifre girişlerinde karakterler gözükmez.Karakterler yerine yıldız işaretini görürüz.İşte bu işlemi bu özellik sayesinde belirleriz.
Örnek:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.PasswordChar = (char)42; //42 yıldızın ascii kodu.Farklı bir karakterde kullanabiliriniz.Mesele nokta çıkması için 42 yerine noktanın ascii kodunu yazmalısınız.

}
Formu çalıştırdığımızda  aşağıdaki görüntü elde edilir.
MultiLine Özelliği: Yazım işlerini birden fazla satırda yapmak için kullanılır.textBox’ın üst sağındaki küçük ok’a tıklayın.Ve MultiLine’ı okleyin.
Undo Özelliği: textbox’ta yapılan işleme bir geri alma özelliği ekler.
Örnek:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.Undo();

}
Formu çalıştırdığımızda  aşağıdaki görüntü elde edilir.
yazdık yazıyı.
yukarıda silme tuşuna  basarak iki karakter siliyorum.


Silme işleminden sonra Ctrl+Z dediğimde sildiğim yer tekrar geliyor.Yani işlemi geri almış olurum.
HideSelection Özelliği: textbox’ta ifadeyi seçtikten sonra başka bir nesne ile işlem yaparsanız seçim gözükmez.Bunun nedeni bu özelliğin true olmasıdır.Eğer seçtiğimiz kısımların gözükmesini istiyorsak bu özelliğin değerini false yapmamız gerekir.
Örnek: Önce true haline bakalım.Aşağıda textbox1′de yazıyı seçtikten sonra textbox2′ye gidersem seçili kısım yok olur.Bunu önlemek için aşağıdaki kodları yazıyoruz.
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.HideSelection = false;

}
Formu çalıştırdığımızda  aşağıdaki görüntü elde edilir.
SelectionStart Özelliği: textbox’daki seçili alanın başlangıç noktasını öğrenmek için kullanılırız.
Örnek:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.HideSelection = false;

}

private void sec_Click(object sender, EventArgs e)

{

label1.Text= textBox1.SelectionStart.ToString()+". karakterden sonra seçim yaptın";

}
Formu çalıştırdığımızda  aşağıdaki görüntü elde edilir.
Daha fazla bilgi için : www.gorselprogramlama.com
SelectionLenght Özelliği: textbox’taki seçili bölgenin karakter olarak uzunluğunu bulmak için kullanırız.
Örnek:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.HideSelection = false;

}

private void sec_Click(object sender, EventArgs e)

{

label1.Text= textBox1.SelectionStart.ToString()+". karakterden sonra "+textBox1.SelectionLength.ToString()+" karakter seçtin";

}
Formu çalıştırdığımızda  aşağıdaki görüntü elde edilir.
Select Özelliği: textbox’ta belirlenen bölgenin seçimini gerçekleştirmek için kullanılır.
Kullanımı : textBox1.Select(başlangıç,uzunluk)
Örnek:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.HideSelection = false;

}

private void sec_Click(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.Select (int.Parse(textBox2.Text), int.Parse(textBox3.Text));

}
Formu çalıştırdığımızda  aşağıdaki görüntü elde edilir.
SelectAll Özelliği: textbox’taki bütün ifadeyi seçmekçin kullanılır.
Örnek:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.HideSelection = false;

}

private void sec_Click(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.SelectAll();

}//Daha fazla bilgi için : www.gorselprogramlama.com
Formu çalıştırdığımızda aşağıdaki görüntü elde edilir.
SelectedText Özelliği: atandağı değeri textbox’taki seçili alana ,seçili alan yoksa imlecin bulunduğu noktaya yazar.
Örnek:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.HideSelection = false;

}

private void sec_Click(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.SelectedText = textBox2.Text;

}
Formu çalıştırdığımızda  aşağıdaki görüntü elde edilir.
aaaaaaa’yı seçili bölgenin yerine yapıştırır.
aaa’yı seçili bölgenin yerine yapıştırır.
aaa’yı seçili bölge olmadığı için imlecin bulunduğu yere yapıştırır. (imleç com’un sol yanında)

TextBox’ın Özellikleri için “0 yorum” bulunmaktadır.